top of page

REGLAMENT

1. INTRODUCCIÓ

 

1.1 Aquest reglament explica les condicions i característiques de la 1a edició de la 2a MITJA MARATÓ DE VILA-SECA 2023 que es realitzarà al municipi de Vila-seca, el dia 22 d'octubre de 2022.  Aquest reglament és de compliment estricte per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l'esdeveniment.

 

1.2 Totes les incidències no recollides al present reglament seran resoltes per l'organitzador de la prova, Club Esportiu Runners Vila-seca.

 

1.3 Aquest reglament es pot corregir, modificar o millorar en qualsevol moment per part de lorganització.

 

1.4 Es podrà accedir a aquest Reglament des de la pàgina web de la cursa i des del formulari d'inscripcions.

 

1.5 La realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de l'esdeveniment implica l'acceptació total del present reglament i de tot l'articulat.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.1 La inscripció i participació a  la carrera implica l'acceptació del present reglament.

 

2.2 Per participar a la Mitja Marató cal ser major de 18 anys el dia de la cursa. La cursa de 10 km està oberta a la participació a partir de 16 anys,  en cas de ser menor és obligatori emplenar “l'autorització de menors”.

 

2.3 Els corredors han de tenir la preparació adequada per fer front al quilometratge i al seguiment dels talls horaris de la prova.

 

2.4 Els corredors han d'haver fet correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

2.5 La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L'assignació de places es regirà per ordre d'ingrés estricte, fins a completar la totalitat de participants.

2.6  Les inscripcions estaran limitades a 1.000 participants en total, entre la Mitja Marató i els 10 km.

2.7 L'organització es reserva el dret dampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació s'anunciarà a la pàgina web oficial.

2.8 En cas de condicions climàtiques adverses, lorganització pot modificar el recorregut.

3. LES CURSES

 

3.1 La Mitja de Vila-seca 2023 consta de les proves i recorreguts següents:

     1. La Mitja Marató, amb un recorregut de 21.097 metres.

     2. La Cursa dels 10 km, amb un recorregut de 10.000 metres.

     3. La Cursa Quilòmetre Inclusiu, amb un recorregut de 1.000 metres (veure apartat 18).

 

4. INSCRIPCIONS

 

4.1 Els preus d'inscripció i participació es poden veure a la pàgina web de la cursa: https://www.runatica.com/event/ii-media-maraton-vila-seca-2023

 

4.2 A la mateixa pàgina es pot veure a què dóna dret la inscripció o veure apartat 16.

4.3 Formalitzar i enviar aquest formulari d'inscripció de la web, no garantirà la plaça. La plaça no s'assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s'enviï un justificant per correu electrònic.

 

4.4 Un cop formalitzat el pagament no es tornaran els diners en cap cas. En cas de lesió justificada amb el comprovant mèdic es podrà fer efectiu un canvi de nom pel nom d'un altre company o amic interessat a participar-hi, enviant-nos les dades al correu  somoscerv@gmail.com amb prou temps per tramitar el canvi d'assegurança i sempre rebent resposta, sinó no es podrà assegurar.

 

4.5 Canvis de distància. Es farà un canvi de distància si hi ha places lliures en el nou recorregut.  

 

4.6 Les inscripcions online es tancaran el 19 d'octubre a les 23:59 h fins a assolir els 1.000 participants sumant les dues curses.

 

4.7 Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari en línia de la pàgina web de la cursa. A la pàgina web de la cursa també trobareu informació dels llocs on es podrà fer la inscripció de forma presencial. 

 

5. RECOLLIDA DE DORSALS

 

5.1 Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la cursa, 22 d'octubre a partir de les 7:30h i fins a les 9.00 h a la zona de sortida (Complex Esportiu de Vila-seca) per la mitja marató i 10K. El dissabte anterior a la cursa, 21 d'octubre de 17h a 20h a Decathlon Vila-seca.

 

Els dorsals per al Quilòmetre Inclusiu es podran recollir el dissabte anterior a la cursa, 21 d'octubre de 17h a 20h a Decathlon Vila-seca i addicionalment el mateix dia de la cursa de 10:30h a 11:30h a la zona de sortida (Complex Esportiu de Vila-seca).

 

5.2 Per recollir el dorsal caldrà presentar el passaport, el DNI, el NIE o el document equivalent,

 

5.3 En cas de no poder arreplegar el dorsal personalment, ho pot fer un company juntament amb la declaració responsable degudament emplenada i signada amb una fotocòpia del DNI.

6. DORSALS I ACREDITACIONS

 

6.1 Cadascun dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut a què s'ha inscrit.

 

6.2 És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar els participants amb claredat a cadascun dels controls.  

 

6.3 No es permet cap canvi de dorsal entre corredors.

 

6.4 Cadascun dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a la zona d'avituallament d'arribada oa la zona de corredors amb el dorsal.

 

6.5 És obligatori portar l'acreditació (dorsal) visible per facilitar l'accés als espais reservats als corredors.  

 

6.6 Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l'avituallament d'arribada.  

 

7. RECORREGUT I PUNTS DE CONTROL

 

7.1 Els punts de control estaran repartits al llarg del recorregut.

 

7.2 Serà motiu de descalificació dels participants a l'esdeveniment, no passar pels punts de control de cronometratge establerts al no realitzar el recorregut complet.

  8. EL CIRCUIT I ELS TEMPS DE TALL

 

8.1 La prova consta dun circuit total de 21.097 metres, amb la totalitat de la superfície en asfalt. El circuit estarà tancat al públic, amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i Voluntariat.  El recorregut estarà senyalitzat quilòmetre a quilòmetre.  Hi haurà punts d´avituallament cada 5 km aproximadament.

8.2 Per a la prova de la Mitja Marató s'estableix un temps màxim per finalitzar la prova de 2.30 h. Tot i això, l'organització puntualitza que el vehicle autoritzat de tancament de carrera estarà facultat per recollir els participants que no entrin en els temps següents: Km 10 en 1 hora 11 minuts.

8.3 La sortida de les curses de 10 km i de la Mitja Marató serà el 22 d'octubre del 2023 a les 09.30 h al Parking del Complex Esportiu de Vila-seca, Av. de l'Alcalde Pere Molas, 26, Vila-seca.

La meta estarà situada al mateix punt que la sortida. Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els assignats per lorganització degudament identificats. Està prohibit seguir els corredors amb moto o bicicleta, excepte els vehicles oficials de la prova.

9. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

 

9.1 Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i la resta de participants queden lliures de tota responsabilitat civil.

 

10. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 

10.1 L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar els corredors que no compleixin les normes d'aquest reglament.

 

10.2 Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzi la carrera i el director de carrera imposarà la penalització que correspongui segons la gravetat dels fets.  

 

10.3 L'organització podrà desqualificar i retirar del recorregut tots els participants que estiguin fora del temps de pas indicat per l'organització.

 

 

11. RESULTATS

 

11.1 Els resultats es podran consultar a la zona de resultats de la cursa, al web de la cursa https://www.runatica.com/event/ii-media-maraton-vila-seca-2023/clas

 

12. RECLAMACIONS

 

12.1 Les possibles reclamacions es faran per escrit a la Direcció de la Cursa, i només s'acceptaran fins a 30 minuts després de conèixer-se la classificació de la cursa. La decisió de lorganització serà inapel·lable.

 

13.  PREMIS I CATEGORIES

13.1 Mitja Marató

- Premi als 3 primers classificats de la general masculí i femení.

- Premi al primer classificat local masculí i femení.

- Premi al primer classificat senior (de 16 a 39 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 40 (de 40 a 49 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 50 (de 50 a 59 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 60 (a partir de 60 anys) masculí i femení.

13.2  Cursa 10 K

- Premi als 3 primers classificats de la general masculí i femení.

- Premi al primer classificat local masculí i femení.

- Premi al primer classificat senior (de 16 a 39 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 40 (de 40 a 49 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 50 (de 50 a 59 anys) masculí i femení.

- Premi al primer classificat de més 60 (a partir de 60 anys) masculí i femení.

13.3  Els premis no són acumulables. Per exemple, si el primer classificat de la general també ho és local, aquest només optarà al premi de primer classificat de la general, quedant el premi de primer classificat local per al següent local no premiat.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES

 

14.1 Al  formular la inscripció a la cursa, els participants donen el seu consentiment perquè el Club Esportiu Runners Vila-seca, com a organitzador i NATURETIME com a responsables de la direcció tècnica de la cursa i responsables del formulari d'inscripcions, tractin automàticament i amb la finalitat exclusivament esportiva , les vostres dades de caràcter personal. Segons el que estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament i el Consell Europeu, informem que les dades incloses al formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Naturetime, amb la finalitat de realitzar la sol·licitud d'inscripció; també es podran enviar comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Naturetime, i altres entitats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

 

El participant té el dret d'accedir als fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de manera total i parcial el contingut. Podrà fer-ho sol·licitant per escrit a l'adreça de mail del Club Esportiu Runners Vila-seca, somoscerv@gmail.com i a NATURETIME, info@naturetime.es.

 

14.2 Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la MITJA MARATÓ DE VILA-SECA 2022, autoritza la reproducció de fotografies o filmacions de la prova, publicació de llistats de classificació etc., a través de qualsevol dispositiu (internet, publicitat...) sense límit temporal.

 

14.3 Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom, els cognoms, la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca realitzada i la seva imatge.

 

15. DRETS D'IMATGE

 

15.1 Tots els corredors renuncien als drets d'imatge durant la carrera.

 

15.2 L'organització podrà fer servir les imatges de la cursa per motius d'interès propi.

 

15.3 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge, així com en aplicació de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre.

 

15.4 L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza l'organitzador de la prova, la realització de fotografies i enregistrament de la seva participació a la MITJA MARATÓ i 10 km  de Vila-seca 2023, i dóna el seu consentiment per a la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant LA PROVA, en què resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas no s'utilitzaran per a finalitats diferents de les indicades.

 

16. DRETS I SERVEIS ALS PARTICIPANTS

 

16.1 En formalitzar la seva inscripció tots els participants tindran a la seva disposició els drets i serveis següents:  

 

. Participar a la prova escollida

. Obsequi regal de participació

. Avituallament en cursa

. Avituallament a l'arribada

. Dorsal personalitzat amb 4 imperdibles

. Sistema de cronometratge Naturetime (xip al dorsal).

. Resultats en línia

. Premis segons reglament

. Assegurança d'accidents

. Servei Creu Roja

. Servei de guarda-roba

. Servei de vestuaris i dutxes

· Serveis de WC públic a la zona de sortida.

 

17. ALTRES

 

17.1 L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

 

17.2  L'organització assumeix totes les responsabilitats que derivin de l'articulat  de l'Annex II del RGC per a proves esportives, més enllà del que declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o derivar-ne tercers. L´organització disposa d´una assegurança RC i una altra d´accidents d´acord amb la normativa vigent. Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per disputar la prova i que hi participen sota la seva responsabilitat. Pel sol fet de participar s'accepta aquest reglament, la resta serà decisió de l'organització. Així mateix, lorganització es reserva el dret de modificar aquest reglament i de suspendre la prova si les circumstàncies així ho aconsellen.

17.3 La carrera podrà suspendre's o traslladar-se a un altre dia del calendari a causa de les inclemències del temps o per causes alienes o de força major, sempre que ho decideixin les institucions governamentals col·laboradores, l'organitzador juntament amb el Director Tècnic, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es tornarà l'import de la inscripció i s'informarà dels canvis que pateixi la prova o de la data nova per a la seva realització. Tot allò que no està previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la carrera.

18. QUILÒMETRE INCLUSIU

18.1 El Quilòmetre inclusiu es tracta d'una carrera esportiva, de caràcter no competitiu i obert a persones de totes les edats amb diversitat funcional o sense.

18.2  L'import de la inscripció és íntegre en benefici de la Fundació Port Aventura per al seu projecte solidari Dreams, que té com a objectiu generar un efecte positiu en la recuperació dels nens malalts i generar el benestar emocional dels menors i les famílies en el moment final dels tractaments.

18.3 La cursa inclusiva començarà a les 12:00 hores al mateix lloc de sortida i meta serà el mateix que el de la Mitja Marató, al Pàrquing del Complex Esportiu de Vila-seca, av. de l'Alcalde Pere Molas, 26 , Vila-seca.

18.4 La cursa tindrà una distància de 1.000 metres per terreny asfaltat.

18.5 La inscripció es podrà fer a través del web de naturetime https://www.naturetime.es/

L'organització

bottom of page