top of page

REGLAMENT

1. INTRODUCCIÓ

 

1.1 El present reglament explica les condicions i característiques de la 3a edició de la MITJA MARATÓ DE VILA-SECA que es realitzarà al municipi de Vila-seca, el dia 20 d' octubre de 2024.  Aquest reglament és d' estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l' esdeveniment.

1.2 Totes les incidències no recollides en el present reglament seran resoltes per l' organitzador de la prova, Club Esportiu Runners Vila-seca.

1.3 Aquest reglament es pot corregir, modificar o millorar en qualsevol moment per part de l' organització.

1.4 Es podrà accedir a aquest Reglament des de la pàgina web de la carrera i des del mateix formulari d' inscripcions.

1.5 La realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de l' esdeveniment implica l' acceptació total del present reglament i de tot el seu articulat.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.1 La inscripció i participació en la carrera implica l' acceptació del present reglament.

2.2 Per participar en la Mitja Marató cal ser major de 18 anys el dia de la carrera. Les curses de 10 Km està oberta a la participació a partir de 16 anys i la carrera de 5 km està oberta a la participació a partir de 12 anys, en cas de ser menor és obligatori omplir "l'autorització de menors".

2.3 Els corredors han de tenir la preparació adequada per fer front al quilometratge i al seguiment dels talls horaris de la prova.

2.4 Els corredors han d' haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

2.5 La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L' assignació de places es regirà per estricte ordre d' ingrés, fins a completar la totalitat de participants.

2.6 Les inscripcions estaran limitades a 1.000 participants en total, entre la Mitja Marató i els 10 i 5 km.

2.7 L' organització es reserva el dret d' ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació s' anunciarà a la pàgina web oficial.

2.8 En cas de condicions climàtiques adverses, l' organització pot modificar el recorregut.

3. LES CURSES

3.1 La Mitjana de Vila-seca 2024 consta de les proves i recorreguts següents:

1. La Mitja Marató, amb un recorregut de 21.097 metres.

2. La Cursa dels 10 km, amb un recorregut de 10.000 metres.

3. La Cursa dels 5 km, amb un recorregut de 5.000 metres.

​​

4. INSCRIPCIONS

4.1 Els preus d' inscripció i participació es poden veure a la pàgina web de la cursa: https://www.runatica.com/event/iii-media-maraton-vila-seca-2024

4.2 A la mateixa pàgina es pot veure a què dóna dret la inscripció o veure apartat 16.

4.3 Formalitzar i enviar el present formulari d' inscripció del web, no garantirà la plaça. La plaça no s' assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu.

4.4 Un cop formalitzat el pagament no es retornarà els diners en cap cas. En cas de lesió justificada amb el comprovant mèdic es podrà fer efectiu un canvi de nom pel nom d' un altre company o amic interessat a participar-hi, enviant-nos les dades al correu somoscerv@gmail.com amb temps suficient per tramitar el canvi d' assegurança i sempre rebent resposta, sinó no es podrà assegurar.

4.5 Canvis de distància. Es realitzarà un canvi de distància si hi ha places lliures en el nou recorregut.  

4.6 Les inscripcions es tancaran online el 17 d'octubre de 2024 a les 23:59 h o fins a assolir els 1.000 participants sumant les tres curses.

4.7 Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari online de la pàgina web de la carrera. A la pàgina web de la cursa també es trobarà informació dels llocs on es podrà fer la inscripció de forma presencial.

 

5. RECOLLIDA DE DORSALS

5.1 Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la cursa 20 d'octubre de 2024 a partir de les 8:00 h i fins a les 9:00 h a la zona de sortida (Complex Esportiu de Vila-seca) per a la mitja marató, 10K i 5K. El dissabte anterior a la cursa, dia 19 d'octubre, es podran recollir tots els dorsals de 17h a 20h a la zona de sortida (Complex Esportiu de Vila-seca).

5.2 Per recollir el dorsal caldrà presentar el passaport, el DNI, NIE o document equivalent.

5.3 En cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company juntament amb la declaració responsable degudament emplenada i signada amb una fotocòpia del DNI.

6. DORSALS I ACREDITACIONS

6.1 Cadascun dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut al qual s' ha inscrit.

6.2 És obligatori portar el dorsal visible perquè l' organització pugui identificar els participants amb claredat en cadascun dels controls.  

6.3 No és permès cap canvi de dorsal entre corredors.

6.4 Cadascun dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a la zona d' avituallament d' arribada o a la zona de corredors amb el seu dorsal.

6.5 És obligatori portar visible l'acreditació (dorsal) per facilitar l'accés als espais reservats als corredors.  

6.6 Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal.lacions, ni als serveis ni a l' avituallament d' arribada.  

 

7. RECORREGUT I PUNTS DE CONTROL

7.1 Els punts de control estaran repartits al llarg del recorregut.

7.2 Serà motiu de desqualificació de participants en l' esdeveniment, no passar pels punts de control de cronometratge establerts en no realitzar el recorregut complet.

8. EL CIRCUIT I ELS TEMPS DE TALL

8.1 La prova consta d' un circuit total de 21.097 metres, amb la totalitat de la superfície en asfalt. El circuit estarà tancat al públic, amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i Voluntariat.  El recorregut estarà senyalitzat quilòmetre a quilòmetre.  Hi haurà punts d' avituallament cada 5 km aproximadament.

8.2 Per a la prova de la Mitja Marató s' estableix un temps màxim per finalitzar la prova de 2: 30 h. No obstant això, l' organització puntualitza que el vehicle autoritzat de tancament de carrera estarà facultat per recollir els participants que no entrin en els temps següents: Km 10 en 1 hora 11 minuts. Per a la prova de la 10K s' estableix un temps màxim per finalitzar la prova d' 1 hora 11 minuts. Per a la prova de la 5K s' estableix un temps màxim per finalitzar la prova de 40 minuts.

8.3 La sortida de les curses de 10 km i de la Mitja Marató serà el 20 d' octubre de 2024 a les 09:30 h al Pàrquing del Complex Esportiu de Vila-seca, Av. de l' Alcalde Pere Molas, 26, Vila-seca i la sortida de la cursa de 5km serà el 20 d' octubre de 2024 a les 09:45 h del mateix pàrquing.

La meta estarà situada en el mateix punt que la sortida. Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els assignats per l' organització degudament identificats. Està prohibit seguir els corredors amb moto o bicicleta, excepte els vehicles oficials de la prova.

9. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

9.1 Els inscrits a la carrera participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de tota responsabilitat civil.

 

10. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 

10.1 L' organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes d' aquest reglament.

10.2 Les sancions seran consensuades per l' organització un cop finalitzi la carrera i el director de carrera imposarà la penalització que correspongui segons la gravetat dels fets.  

10.3 L' organització podrà desqualificar i retirar del recorregut tots els participants que estiguin fora del temps de pas indicat per l' organització.

 

11. RESULTATS

11.1 Els resultats es podran consultar a la zona de resultats de la cursa, al web de la cursa https://www.runatica.com/event/iii-media-maraton-vila-seca-2024

 

12. RECLAMACIONS

12.1 Les possibles reclamacions es realitzaran per escrit a la Direcció de la Carrera, i només s' acceptaran fins a 30 minuts després de conèixer-se la classificació de la carrera. La decisió de l'organització serà inapel·lable.

13. PREMIS I CATEGORIES

13.1 Mitja Marató

- Premi als 3 primers classificats de la General masculí i femení.

- Al primer classificat local masculí i femení.

- Al primer classificat sènior (de 16 a 39 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 40 (de 40 a 49 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 50 (de 50 a 59 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 60 anys (a partir de 60 anys) masculí i femení.

13.2 Curses 10K i 5K

- Premi als 3 primers classificats de la General masculí i femení.

- Al primer classificat local masculí i femení.

- Al primer classificat sènior ( de 16 a 39 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 40 ( de 40 a 49 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 50 ( de 50 a 59 anys) masculí i femení.

- Al primer classificat de més 60 anys (a partir de 60 anys) masculí i femení.

13.3 Els premis no són acumulables. Per exemple, si el primer classificat de la general també ho és local, aquest només optarà al premi de primer classificat de la general, quedant el premi de primer classificat local per al següent local no premiat.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES

14.1 En formular la inscripció a la cursa, els participants donen el seu consentiment perquè el Club Esportiu Runners Vila-seca, com a organitzador i NATURETIME com a responsables de la direcció tècnica de la cursa i responsables del formulari d' inscripcions, tractin automàticament i amb la finalitat exclusivament esportiva, les seves dades de caràcter personal. Segons el que estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament i el Consell Europeu, informem que les dades incloses en el formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Naturetime, amb la finalitat de realitzar la sol·licitud d'inscripció; també es podran enviar comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Naturetime, i d'altres entitats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

El participant té el dret d' accedir als fitxers per tal de rectificar o cancel·lar de forma total i parcial el seu contingut. Podrà fer-ho sol·licitant per escrit a la direcció de mail del Club Esportiu Runners Vila-seca, somoscerv@gmail.com i a Naturetime, info@naturetime.es

14.2 Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la MITJA MARATÓ DE VILA-SECA 2024, autoritza la reproducció de fotografies o filmacions de la prova, publicació de llistats de classificació etc., a través de qualsevol dispositiu (internet, publicitat...) sense límit temporal.

14.3 Els inscrits cedeixen de manera expressa a l' organització el dret a reproduir el nom, cognoms, la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca realitzada i la seva imatge.

 

15. DRETS D'IMATGE

15.1 Tots els corredors renuncien als seus drets d' imatge durant la carrera.

15.2 L' organització podrà utilitzar les imatges de la carrera per motius d' interès propi.

15.3 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  de 13 de desembre.

15.4 L' acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza l' organitzador de la prova, la realització de fotografies i enregistrament de la seva participació en la MITJA MARATÓ, 10 km i 5 Km de Vila-seca 2024, i dóna el seu consentiment per a la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant LES PROVES,  en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s' utilitzaran per a finalitats diferents de les indicades.

 

16. DRETS I SERVEIS ALS PARTICIPANTS

 

16.1 En formalitzar la seva inscripció tots els participants tindran a la seva disposició els drets i serveis següents:

 

. Participar en la prova escollida

. Obsequi regal de participació

. Avituallament en carrera

. Avituallament a l' arribada

. Dorsal personalitzat amb 4 imperdibles

. Sistema de cronometratge Naturetime (xip al dorsal).

. Resultats online

. Premis segons reglament

. Assegurança d' accidents

. Servei Ambulància

. Servei de guarda-roba

. Servei de vestidors i dutxes

· Serveis de WC públic a la zona de sortida.

 

17. ALTRES

 

17.1 L' organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

17.2 L' organització assumeix totes les responsabilitats que es derivin de l' articulat de l' Annex II del RGC per a proves esportives, més enllà del que declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o derivat d' ells a tercers. L' organització disposa d' una assegurança R.C. i una altra d' accidents d' acord amb la normativa vigent. Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per disputar la prova i que participen sota la seva responsabilitat. Pel sol fet de participar s' accepta el present reglament, la resta serà decisió de l' organització. Així mateix, l' organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i de suspendre la prova si les circumstàncies així ho aconsellen.

17.3 La carrera podrà suspendre' s o traslladar-se a un altre dia del calendari a causa de les inclemències del temps o per causes alienes o de força major, sempre que ho decideixin les institucions governamentals col.laboradores, l' organitzador juntament amb el director tècnic, essent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l' import de la inscripció i s' informarà dels canvis que pateixi la prova o de la nova data per a la seva realització. Tot el que no està previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la cursa.

L' organització

bottom of page