top of page

REGLAMENT

1. INTRODUCCIÓ

 

1.1 El present reglament explica les condicions i característiques de la 1a edició de la CURSA POPULAR SOLIDÀRIA LA PLANA que es realitzarà al municipi de Vila-seca, el dia 17 de juny de 2023. és de compliment estricte per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l'esdeveniment.

1.2 Totes les incidències no recollides en aquest reglament seran resoltes per l'organitzador de la prova, Club Esportiu Runners Vila-seca, mitjançant correu electrònic asomoscerv@gmail.com

1.3 Aquest reglament es pot corregir, modificar o millorar en qualsevol moment per part de lorganització.

1.4 Es podrà accedir a aquest Reglament des de la pàgina web de la cursa i des del formulari d'inscripcions.

1.5 La realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de lesdeveniment implica lacceptació total del present reglament i de tot el seu articulat.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.1 La inscripció i participació a la carrera implica l'acceptació del present reglament.

2.2 Per participar als 5K de la Cursa Popular Solidara La Plana s'ha de ser major de 12 anys el dia de la cursa. La cursa KIDS és oberta a la participació a partir de 4 anys, en qualsevol cas, tot menor inscrit en qualsevol modalitat ha d'emplenar obligatòriament “l'autorització de menors”.

​2.3 Els corredors han de tenir la preparació adequada per fer front al quilometratge i al seguiment dels talls horaris de la prova.

2.4 Els corredors han d'haver fet correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

​2.5 La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L'assignació de places es regirà per ordre d'ingrés estricte, fins a completar la totalitat de participants.

​2.6  Les inscripcions estaran limitades a 300 participants en total, entre la cursa de la cursa.

2.7 Lorganització es reserva el dret d ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació s'anunciarà a la pàgina web oficial.

​2.8 En cas de condicions climàtiques adverses, l'organització pot modificar el recorregut.

 

​3. LES CURSES

3.1 La CURSA POPULAR SOLIDÀRIA LA PLANA consta de les següents proves i recorreguts:

  1. Cursa 5k amb un recorregut rural de 5000 metres (aconsellable sabatilla mixta o de terra)

  2. Cursa Kids 1 (no competitiva) amb un recorregut de 200 metres per asfalt. Per a nascuts el 2018 i 2019.

  3. Cursa Kids 2 (no competitiva) amb un recorregut de 400 metres per asfalt. Per a nascuts entre 2012 i 2017.

  4. Cursa Kids 3 (no competitiva) amb un recorregut de 1000 metres per asfalt. Per a nascuts entre 2009 i 2011.

 

4. INSCRIPCIONS

 

4.1 Els preus d'inscripció i participació es poden veure a la pàgina web de la cursa,https://www.runatica.com/event/i-cursa-popular-solidaria-la-plana-race-2023

4.2 A la mateixa pàgina es pot veure a què dóna dret la inscripció o veure apartat 16.

4.3 Formalitzar i enviar el formulari dinscripció de la web, no garantirà la plaça. La plaça no s'assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s'enviï un justificant per correu electrònic.

4.4 Un cop formalitzat el pagament no es tornaran els diners en cap cas. En cas de lesió justificada amb el comprovant mèdic es podrà fer efectiu un canvi de nom pel nom d'un altre company o amic interessat a participar-hi, enviant-nos les dades al correu somoscerv@gmail.com amb temps suficient per tramitar el canvi d'assegurança i sempre rebent resposta, sinó no es podrà assegurar.

4.5 Les inscripcions es tancaran en línia l'11 de juny a les 23.59 ho fins a assolir el límit de participants esmentat a l'apartat 2.

4.7 Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari online de la pàgina web de la cursa ahttps://www.runatica.com/event/i-cursa-popular-solidaria-la-plana-race-2023

5. RECOLLIDA DE DORSALS

 

5.1 Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la cursa 17 de juny de 2023 a partir de les 18.00 h al lloc de sortida de la cursa, a la Pista Poliesportiva de la Plana (Vila-seca), Cami dels Morts, S/ N.

​5.2 Per recollir el dorsal caldrà presentar el passaport, el DNI, NIE o document equivalent. En cas dels menors dedat, cal que es lliuri lautorització de menors degudament emplenada i signada.

5.3 En cas de no poder recollir personalment el dorsal, ho pot fer un company juntament amb una fotocòpia del DNI.

 

6. DORSALS I ACREDITACIONS

6.1 Cadascun dels participants tindrà un dorsal.

6.2 És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar els participants amb claredat a cadascun dels controls.  

6.3 No es permet cap canvi de dorsal entre corredors.

6.4 Cadascun dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a la zona d'avituallament d'arribada oa la zona de corredors amb el dorsal.

6.5 És obligatori fer visible l'acreditació (dorsal) per facilitar l'accés als espais reservats als corredors.  

6.6 Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l'avituallament d'arribada.  

 

7. RECORREGUT I PUNTS DE CONTROL

 

7.1 Els punts de control estaran repartits al llarg del recorregut.

7.2 Serà motiu de desqualificació de participants a l'esdeveniment, no passar pels punts de control de cronometratge establerts en no realitzar el recorregut complet.

8. EL CIRCUIT I ELS TEMPS DE TALL

 

8.1 La prova consta dun circuit total de 5000 metres, amb recorregut mixt entre asfalt i camins. El circuit estarà senyalitzat, amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i Voluntariat.

​8.2 Per a la prova dels 5 Km s'estableix un temps màxim per finalitzar la prova de 45 minuts. ​

8.3 Les curses KIDS començaran el 17 de juny del 2023 a partir de les 19:30 h, començant per la de 200 metres. La sortida de la cursa de 5 km serà el 17 de juny del 2023 a les 20:30 h. Totes amb sortida a la Pista Poliesportiva de la Plana, Camí dels Morts, S/N 43206, la Plana (Vila-seca).

La meta estarà situada al mateix punt que la sortida. Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els assignats per lorganització degudament identificats. Està prohibit seguir els corredors amb moto o bicicleta, excepte els vehicles oficials de la prova.

9. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

 

9.1 Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per això, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de tota responsabilitat civil.

 

10. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 

10.1 Lorganització pot penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes daquest reglament.

10.2 Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzi la carrera i el director de carrera imposarà la penalització que correspongui segons la gravetat dels fets.  

10.3 L'organització podrà desqualificar i retirar del recorregut tots els participants que estiguin fora del temps de pas indicat per l'organització.

11. RESULTATS

 

11.1 Els resultats es podran consultar a la zona de resultats de la cursa, al web de la cursa (https://www.runatica.com/event/i-cursa-popular-solidaria-la-plana-race-2023).

12. RECLAMACIONS

 

12.1 Les possibles reclamacions es faran per escrit a la Direcció de la Cursa, i només s'acceptaran fins a 30 minuts després de conèixer-se la classificació de la cursa. La decisió de lorganització serà inapel·lable.

 

13.  PREMIS I CATEGORIES

13.1 Cursa 5K (No acumulables):

  • Premis als 3 primers classificats de la General masculí i femení.

  • Premi al primer local de la general masculí i femení.

13.4 Categories:

Cursa 5K: Absoluta Masculina/Femenina

Cursa Kids1 (no competitiva): 200m

Cursa Kids2 (no competitiva): 400m

Cursa Kids3 (no competitiva): 1000m

14. PROTECCIÓ DE DADES

 

14.1 En formular la inscripció a la cursa, els participants donen el seu consentiment perquè el Club Esportiu Runners Vila-seca, com a organitzador i NATURETIME com a responsables de la direcció tècnica de la cursa i responsables del formulari d'inscripcions, tractin automàticament i amb la finalitat exclusivament esportiva, les dades de caràcter personal. Segons el que estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament i el Consell Europeu, informem que les dades incloses al formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Naturetime, amb la finalitat de realitzar la sol·licitud dinscripció; també es podran enviar comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Naturetime, i altres entitats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

El participant té el dret d'accedir als fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de manera total i parcial el contingut. Podrà fer-ho sol·licitant per escrit a l'adreça de mail del Club Esportiu Runners Vila-seca, somoscerv@gmail.com ia Naturetime,info@naturetime.es.

14.2 Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la CURSA SOLIDÀRIA LA PLANA 2023 autoritza la reproducció de fotografies o filmacions de la prova, publicació de llistats de classificació etc., a través de qualsevol dispositiu (internet, publicitat...) sense límit temporal.

14.3 Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom, els cognoms, la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca realitzada i la seva imatge.

 

15. DRETS D'IMATGE

 

15.1 Tots els corredors renuncien als drets d'imatge durant la carrera.

15.2 Lorganització podrà utilitzar les imatges de la carrera per motius dinterès propi.

15.3 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge, així com en aplicació de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre.

15.4 L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza l'organitzador de la prova, la realització de fotografies i enregistrament de la seva participació a CURSA SOLIDÀRIA LA PLANA 2023, i dóna el seu consentiment per a la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant LA PROVA, en què resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas no s'utilitzaran per a finalitats diferents de les indicades.

 

16. DRETS I SERVEIS ALS PARTICIPANTS

 

16.1 En formalitzar la seva inscripció tots els participants tindran a la seva disposició els drets i serveis següents:  

 

. Participar a la prova escollida

. Obsequi regal de participació

. Avituallament a l'arribada

. Dorsal amb 4 imperdibles

. Sistema de cronometratge Naturetime (xip al dorsal, segons carrera).

. Resultats en línia

. Premis segons reglament

. Assegurança d'accidents

. Servei Creu Roja

· Serveis de WC públic a la zona de sortida.

 

17. ALTRES

 

17.1 L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

17.2  L'organització assumeix totes les responsabilitats que es derivin de l'articulat  de l participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o derivar-los a tercers. L´organització disposa d´una assegurança RC i una altra d´accidents d´acord amb la normativa vigent. Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per disputar la prova i que hi participen sota la seva responsabilitat. Pel sol fet de participar-hi s'accepta el present reglament, la resta serà decisió de l'organització. Així mateix, lorganització es reserva el dret de modificar aquest reglament i de suspendre la prova si les circumstàncies així ho aconsellen.

​17.3 La cursa podrà suspendre's o traslladar-se a un altre dia del calendari a causa de les inclemències del temps o per causes alienes o de força major, sempre que ho decideixin les institucions governamentals col·laboradores, el director tècnic, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es tornarà l'import de la inscripció i s'informarà dels canvis que pateixi la prova o de la data nova per a la seva realització. Tot allò que no està previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la carrera.

 

 

L'organització

bottom of page